Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 35
Елена, 19.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите за общински съветници в Общински съвет Елена от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 

Постъпило е предложение от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подписано от Юсеин Хасанов Мустафов, в качеството му на упълномощен представител на Гюнер Бехчет Тахир за издигането на кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена /Приложение 62 - МИ/. Предложението е регистрирано с вх. № 2 в Регистъра на кандидатите за общински съветници на 27.10.2019г. /Приложение 69/ в 11:25 ч.        

Към предложението са приложени: Заявление-декларация /Приложение 65-МИ от изборните книжа/ от: Лютви Юсеинов Османов, Ахмед Хабилов Алиев и Звездомир Йосифов Гюзелев, копие от Пълномощно от Гюнер Бехчет Тахир към Юсеин Хасанов Мустафов упълномощен да представлява ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ пред ОИК Елена.

С оглед на изложеното и след извършена служебна проверка от ОИК за наличие на нормативните изисквания по чл.397, ал.1 и на основание чл. 414, ал. 1, т.1 и 3, във връзка с чл.414 ал.3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК София, Общинска избирателна комисия Елена

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА като кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена от името на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  следните лица:

 № по ред

Собствено, бащино и фамилно име

1.

Лютви Юсеинов Османов

2.

Ахмед Хабилов Алиев

3.

Звездомир Йосифов Гюзелев

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване / публикуване, пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 19.09.2019 в 17:01 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения