Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 37
Елена, 23.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на община Елена от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 

Постъпило е предложение от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Симеон Стоянов Кънчев, в качеството му на упълномощен представител от Корнелия Петрова Нинова-Председател на НС на БСП и представляващ коалиция от партии „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, за издигането на кандидат за кмет на община Елена /Приложение 63 - МИ/ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Предложението е регистрирано с вх. № 2/20.09.2019 г. в Регистъра на кандидатите за кмет на община Елена /Приложение 70-МИ/, в 14:50 ч.

Към предложението са приложени: Заявление декларация от Сашо Петков Топалов /Приложение 65-МИ от изборните книжа/ и копие от Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова към Симеон Стоянов Кънчев, упълномощен да представлява Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ пред ОИК Елена. 

С оглед на изложеното и след извършена служебна проверка от ОИК за наличие на нормативните изисквания по чл.397, ал.1 и на основание чл. 414, ал. 1, т.1 и 3, във връзка с чл.414 ал.3, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК София, Общинска избирателна комисия Елена 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА като кандидат за кмет на община Елена от името на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ :

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

1.

Сашо Петков Топалов

  

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване/ публикуване, пред ЦИК - гр. София.

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 24.09.2019 в 09:26 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения