Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 40
Елена, 23.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите за общински съветници в Общински съвет Елена от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 

Постъпило е предложение от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подписано от Гюнай Мюмюнов Далоолу, в качеството му на упълномощен представител от Мустафа Сали Карадайъ – председател на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ , за издигането на кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена /Приложение 62 - МИ/ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Предложението е регистрирано с вх. № 5/21.09.2019 г. в Регистъра на кандидатите за общински съветници /Приложение 69 - МИ/ в 10:40 ч.        

Към предложението са приложени: Заявление-декларация /Приложение 65-МИ от изборните книжа/ от Зехра Халилова Салиева, Феим        Хасанов Ембиев, Сашо Пламенов Иванов, Реджеб Халилов Салимов, Юсеин     Асанов Исмаилов, Сурай Юсеинов Шабанов, Мустафа Селимов Мустафов, Мехмед Алиосманов  Юсеинов; копие от Пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ към Гюнай Мюмюнов Далоолу и копие от Пълномощно от Гюнай Мюмюнов Далоолу към Ремзи Кадиров Салиев, упълномощен да представлява Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ пред ОИК Елена.

С оглед на изложеното и след извършена служебна проверка от ОИК за наличие на нормативните изисквания по чл.397, ал.1 и на основание чл. 414, ал. 1, т.1 и 3, във връзка с чл.414 ал.3, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК София, Общинска избирателна комисия Елена

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА като кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена от името на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ следните лица:

 

1

Зехра

Халилова

Салиева

2

Феим

Хасанов

Ембиев

3

Сашо

Пламенов

Иванов

4

Реджеб

Халилов

Салимов

5

Юсеин

Асанов

Исмаилов

6

Сурай

Юсеинов

Шабанов

7

Мустафа

Селимов

Мустафов

8

Мехмед

Алиосманов

Юсеинов

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване/публикуване, пред ЦИК - гр. София.

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 24.09.2019 в 09:32 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения