Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 41
Елена, 23.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за кметове на кметства в община Елена от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 

Постъпило е предложение от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подписано от Гюнай Мюмюнов Далоолу, в качеството му на упълномощен представител от Мустафа Сали Карадайъ – председател на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за издигането на кандидати за кметове на кметства в община Елена /Приложение 63 - МИ/ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Предложението е регистрирано с вх. № 4/21.09.2019 г. в Регистъра на кандидатите за кметове на кметства /Приложение 71 - МИ/ в 10:40 ч.           

Към предложението са приложени: Заявление-декларация /Приложение 65-МИ от изборните книжа/ от  Феим Хасанов Ембиев и Сашо Пламенов Иванов; копие от Пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ към Гюнай Мюмюнов Далоолу и копие от Пълномощно от Гюнай Мюмюнов Далоолу към Ремзи Кадиров Салиев, упълномощен да представлява Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ пред ОИК Елена.

 

С оглед на изложеното и след извършена служебна проверка от ОИК за наличие на нормативните изисквания по чл.397, ал.1 и на основание чл. 414, ал. 1, т.1 и 3, във връзка с чл.414 ал.3, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК София, Общинска избирателна комисия Елена

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА като кандидат за кмет на кметство Константин в община Елена от името на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  Феим Хасанов Ембиев;

 

РЕГИСТРИРА като кандидат за кмет на кметство Майско в община Елена от името на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Сашо Пламенов Иванов

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване / публикуване, пред ЦИК - гр. София.

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 24.09.2019 в 09:33 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения