Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 44
Елена, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите за общински съветници в Общински съвет Елена от Партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

 

Постъпило е предложение от Партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Йордан Стоянов Минчев, в качеството му на преупълномощен представител от Николай Станчев Цонев – пълномощник на представляващия Партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ Красимир Дончев Каракачанов, за издигането на кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена /Приложение 62 - МИ/ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Предложението е регистрирано с вх. № 8/24.09.2019 г. в Регистъра на кандидатите за общински съветници /Приложение 69 - МИ/ в 15:30 ч.        

Към предложението са приложени: Заявление-декларация /Приложение 65-МИ от изборните книжа/ от Йордан Стоянов Минчев, Ваня Пенчева      Николова, Емил Стефанов Стефанов, Йорданка  Стефанова  Грънчарова, Димитър Недев Димитров, Рени Симеонова Иванова;  копие от Пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов към Николай Станчев Цонев и копие от пълномощно от Николай Станчев Цонев към Йордан Стоянов Минчев,  упълномощен да представлява Партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ пред ОИК Елена.

С оглед на изложеното и след извършена служебна проверка от ОИК за наличие на нормативните изисквания по чл.397, ал.1 и на основание чл. 414, ал. 1, т.1 и 3, във връзка с чл.414 ал.3, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК София, Общинска избирателна комисия Елена

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА като кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена от името на Партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ следните лица:

1

Йордан

Стоянов

Минчев

2

Ваня

Пенчева

Николова

3

Емил

Стефанов

Стефанов

4

Йорданка

Стефанова

Грънчарова

5

Димитър

Недев

Димитров

6

Рени

Симеонова

Иванова

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване/публикуване, пред ЦИК - гр. София.

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения