Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 45
Елена, 26.09.2019

ОТНОСНО: Определяне от ОИК - Елена на пореден номер на местна коалиция в бюлетината за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Съгласно Решение   № 1184-МИ/25.09.2019 г на ЦИК,  Общинска избирателна комисия Елена  определя пореден номер на местна коалиция за общински съветници в бюлетината за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. в Община Елена.

На основание чл.423 ал.2 и във връзка с чл. 87, ал.1, т.34 от Изборния кодекс, след обсъждане, Общинска избирателна комисия Елена

Р Е Ш И:

Обявява пореден номер в бюлетината на регистрираната местна коалиция за избор на общински съветници в Община Елена, при произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

№ 67

„ВОЛЯ“ (Земеделски съюз „Александър Стамболийски“)

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване/публикуване, пред ЦИК - гр. София.

 

 

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 26.09.2019 в 16:00 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения