Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 47
Елена, 30.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК на територията на Община Елена

Постъпило е предложение за назначаване на състава на СИК в Община  Елена от Кмета на Общината, изх. № РД 05.04-10/24.09.2019, заведено под № 52 / 24.09.2019г. във входящият регистър на ОИК Елена. 

Към заявлението са приложени и документи съгл. чл.91, ал. 8 ИК  и Решение № 1029-МИ/10.09.2019г.:

1/ Поименно предложения за съставите на СИК, съдържащо имена, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партия/коалиция, която ги предлага и тел. за връзка, заедно с предложенията им за резервни членове;

2/ предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

3/ заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019г., или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

4/ пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

5/ протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, подписан от участниците в консултациите;

6/ покани до представителите на парламентарно представените партии и коалиции;

7/ съобщение за провеждане на консултации, публикувано в интернет страницата на Община Елена.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 1029- МИ/10.09.2019г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл. 89, чл. 91, ал. 11, от ИК, Общинска избирателна комисия Елена 

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Елена, предложен от кмета на Община Елена, съгласно Приложение № 1, съдържащо номера на съответната СИК, населеното място,  разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове.

УТВЪРЖДАВА списък на резервни членове, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

Издава удостоверения по реда на назначените членове.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване/публикуване, пред ЦИК - гр. София.

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 30.09.2019 в 17:36 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 90 / 05.11.2019

  относно: Определяне на трима членове на ОИК Елена за предаване на пликове с изборни книжа на ТЗ на ГД „ГРАО“ В.Търново

 • № 89 / 03.11.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. КОНСТАНТИН

 • № 88 / 03.11.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. МАЙСКО

всички решения