Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 51
Елена, 09.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

Във връзка с изпълнение на Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК София, ОИК Елена се събра в пълен състав, за да одобри образците на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

На основание чл. чл.87, ал.1, т.1 и т.9 от Изборния кодекс и Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК-София, ОИК  Елена

 

РЕШИ:

1.Одобрява образците на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване/публикуване, пред ЦИК - гр. София.

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 09.10.2019 в 16:47 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения