№ 12 / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Община Елена на 27 октомври 2019г.

№ 11 / 12.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Елена на 27 октомври 2019г.

№ 10 / 12.09.2019

ОТНОСНО : Разпределение за територията на община Елена на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 9 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на срок за приемане на документи за регистрация на ПП/КП/МК и ИК

№ 8 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция в Община Елена, за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 7 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Определяне Единна номерация на избирателните секции на Община Елена за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 6 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в Община Елена, при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 година.

№ 5 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на броя на мандатите за общински съветници в Община Елена при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 4 / 07.09.2019

ОТНОСНО : Определяне заместник на Председател и Секретар на ОИК Елена

№ 3 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне работно време, протоколчик на заседанията и представител за връзка с медиите на ОИК Елена

№ 2 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне място за обявяване решенията на комисията

№ 1 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне член на комисията, който съвместно с Председателя да маркира печатите на ОИК Елена

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения