Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 32
Елена, 18.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за кметове на кметства в община Елена от ПП ГЕБ

 

Постъпило е предложение от Даниел Димитров Панов, в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ за издигането на кандидат за кметове на кметства в община Елена /Приложение 63 - МИ/. Предложението е регистрирано с вх. № 1 в Регистъра на кандидатите за кметове на кметства на 27.10.2019 г. /Приложение 71 - МИ/ в 14:00 ч.           

Към предложението са приложени: Заявление-декларация /Приложение 65-МИ от изборните книжа/ от: Николай Емилов Колев; Стоян Симеонов Комитов; Милен Христов Михайлов, копие от Пълномощно №КО-Г-282/ 30.07.2019 г. от Бойко Методиев Борисов към Даниел Димитров Панов и заверено копие от Пълномощно №06/09.08.2019 г. от Даниел Панов към Валентин Гуцов, упълномощено да представлява ПП ГЕРБ пред ОИК Елена.

 

С оглед на изложеното и след извършена служебна проверка от ОИК за наличие на нормативните изисквания по чл.397, ал.1 и на основание чл. 414, ал. 1, т.1 и 3, във връзка с чл.414 ал.3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК София, Общинска избирателна комисия Елена

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА като кандидат за кмет на кметство Беброво в община Елена от името на ПП ГЕРБ:

 

Николай Емилов Колев              

 

РЕГИСТРИРА като кандидат за кмет на кметство Константин в община Елена от името на ПП ГЕРБ:

 

Стоян Симеонов Комитов          

 

РЕГИСТРИРА като кандидат за кмет на кметство Майско в община Елена от името на ПП ГЕРБ:

 

Милен Христов Михайлов          

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване / публикуване, пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 19.09.2019 в 16:35 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения