Календар

Решения

  • № 90 / 05.11.2019

    относно: Определяне на трима членове на ОИК Елена за предаване на пликове с изборни книжа на ТЗ на ГД „ГРАО“ В.Търново

  • № 89 / 03.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. КОНСТАНТИН

  • № 88 / 03.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. МАЙСКО

всички решения