02.11.2019

Съобщение

В изборния ден - 03.11.2019 г. за приемане на сигнали за нарушения на изборния процес, ОИК Елена обявява телефон за връзка 0876363349.

26.10.2019

Съобщение

За приемане на сигнали в изборния ден за нарушения на изборния процес, ОИК Елена обявява телефон за връзка 0876363349.

15.10.2019

Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., на 18.10.2019 г. от 14:00ч. в зала 101 на Община Елена (западен вход на общината), ОИК Елена ще проведе обучение на членовете на СИК.

13.10.2019

Съобщение

 

Във връзка с провеждащо се от ЦИК обучение, на 14.10.2019 г. ОИК Елена ще работи от 09:00 до 13:00 часа.

13.10.2019

Съобщение

С решение № 1080-МИ/12.09.2019 ЦИК определя условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и политически представители в изборите за общински  съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Приложения, съгласно решението:

 • За регистрация на застъпници ТУК;
 • За регистрация на замесващи застъпници ТУК;
 • За представители на политически партии ТУК
07.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК Елена публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

Общински съветници

Кмет Община Елена

Кмет кметство с. Беброво

Кмет кметство с. Константин

Кмет кметство с. Майско

 

 

 

 

27.09.2019

Съобщение

Указания за защита на личните данни по повод обработката им в ОИК, при провеждане на изборите на 27.10.2019 г.

Изтеглете указанията от ТУК 

17.09.2019

Съобщение

На основание  Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г.и във връзка с Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г., изменено с Решение № 1099-МИ от 13.09.2019 г. на ЦИК София, кандидатските листи се представят на хартиен носител и в електронен вид в EXEL формат съгласно указанията в Решение № 1099-МИ/13.09.2019 г.

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от ТУК.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 91 / 17.03.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Стоян Симеонов Комитов - кмет на кметство с. Константин

 • № 90 / 05.11.2019

  относно: Определяне на трима членове на ОИК Елена за предаване на пликове с изборни книжа на ТЗ на ГД „ГРАО“ В.Търново

 • № 89 / 03.11.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. КОНСТАНТИН

всички решения