Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 48
Елена, 30.09.2019

ОТНОСНО: Одобряване на образци на бюлетините за Местни избори 2019г.

Във връзка с изпълнение на Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК София, ОИК Елена се събра в пълен състав, за да одобри образците на бюлетините за Местни избори 2019г. Печатницата на БНБ изготви и изпрати на ОИК по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини за одобрение. Общинската избирателна комисия Елена извърши проверка на изпратените 5 образци.

На основание чл. чл.87, ал.1, т.1 и т.9 от Изборния кодекс и Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК-София и Решение № 1242-МИ от 27.09.2019 г. на ЦИК София, ОИК- Елена

 

РЕШИ:

1.Одобрява образците на бюлетините за общински съветници и кметове чрез одобряване на графичните файлове с образци на 5 броя бюлетини, като принтира изпратените образци и върху тях се подписаха всички членове на ОИК Елена, които изписаха трите си имена саморъчно. На всеки образец се отбелязаха датата и часът на одобряването на образеца на съответната бюлетина.

2.ОИК одобрява и тиража на бюлетините, както следва:

Община Елена,

област Велико Търново

Брой избиратели по предварителен избирателен списък

Тираж бюлетини-

кмет на община

Тираж бюлетини- общински съветници

Тираж бюлетини-

кмет на кметство

за цялата община

8066

8800

8800

-

кметство Беброво

276

 

 

300

кметство Константин

961

 

 

1000

кметство   Майско

934

 

 

1000

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване/публикуване, пред ЦИК - гр. София.

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 30.09.2019 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения