Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 43
Елена, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите за общински съветници в Общински съвет Елена от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

Постъпило е предложение от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Красимир Тодоров Кръстев, в качеството му на преупълномощен представител от Йордан Георгиев Байчев и Калоян Милков Янков – пълномощници на представляващите коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, за издигането на кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена /Приложение 62 - МИ/ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Предложението е регистрирано с вх. № 7/23.09.2019 г. в Регистъра на кандидатите за общински съветници /Приложение 69 - МИ/ в 15:50 ч.        

Към предложението са приложени: Заявление-декларация /Приложение 65-МИ от изборните книжа/ от Красимир Тодоров       Кръстев,Румяна Йорданова Павлова, Иван Радославов Маринoв, Сава Христов Савов, Йордан Иванов  Йорданов; копие от Пълномощно от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов към Йордан Георгиев Байчев и Калоян Милков Янков и копие от пълномощно от Йордан Георгиев Байчев и Калоян Милков Янков към Красимир Тодоров Кръстев,  упълномощен да представлява коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ пред ОИК Елена.

С оглед на изложеното и след извършена служебна проверка от ОИК за наличие на нормативните изисквания по чл.397, ал.1 и на основание чл. 414, ал. 1, т.1 и 3, във връзка с чл.414 ал.3, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК София, Общинска избирателна комисия Елена

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА като кандидати за общински съветници в Общински съвет Елена от името на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ следните лица:

1

Красимир

Тодоров

Кръстев

2

Румяна

Йорданова

Павлова

3

Иван

Радославов

Маринoв

4

Сава

Христов

Савов

5

Йордан

Иванов

Йорданов

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване/публикуване, пред ЦИК - гр. София.

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 52 / 14.10.2019

    относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

  • № 51 / 09.10.2019

    относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

  • № 50 / 09.10.2019

    относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения