Общинска избирателна комисия Елена


РЕШЕНИЕ
№ 49
Елена, 04.10.2019

ОТНОСНО: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

Постъпило е предложение с вх. № 75/01.10.2019 г. от упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ за извършване на 4  промени в СИК на територията на община Елена.

След проверка на подаденото заявление и предложените промени, ОИК Елена установи, че заявените членове на СИК отговарят на изискванията на чл. 95 и чл. 96 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК София, ОИК Елена

 

РЕШИ:

 1. ОСВОБОЖДАВА от състава на 041300004, гр. Елена, Община Елена, Кемал Ахмедов Адемов, ЕГН: …………, член, като на неговото място НАЗНАЧАВАза член – Полина Йорданова Недялкова, ЕГН: ………., образование – средно, ……….
 2. ОСВОБОЖДАВА от състава на 041300010, с.Беброво, Община Елена, Траян Йорданов Панайотов, ЕГН: …………, член, като на неговото място НАЗНАЧАВАза член – Красимира Иванова Стойкова, ЕГН: ………., образование – средно, ……….
 3. ОСВОБОЖДАВА от състава на 041300012, с. Бойковци, Община Елена, Стефана Радева Илиева, ЕГН: …………, член, като на нейно място НАЗНАЧАВАза член – Петя Георгиева Ангелова, ЕГН: ………., образование – средно, ……….
 4. ОСВОБОЖДАВА от състава на 041300029, с. Яковци, Община Елена, Румянка Филева Иванова, ЕГН: …………, член, като на нейно място НАЗНАЧАВАза член – Снежана Иванова Мирославова, ЕГН: ………., образование – средно, ……….

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване/публикуване, пред ЦИК - гр. София.

Председател: Румяна Стойкова Антонова

Секретар: Костадин Петров Господинов

* Публикувано на 04.10.2019 в 13:28 часа

Календар

Решения

 • № 52 / 14.10.2019

  относно: Извършване на промени в СИК на територията на община Елена

 • № 51 / 09.10.2019

  относно: Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

 • № 50 / 09.10.2019

  относно: Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

всички решения