Заседания

Заседание от дата 09.10.2019 от 16:30 часа.

Решения

№ 51 / 09.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване образци на протоколите на СИК и ОИК в Община Елена за Местни избори 2019г.

№ 50 / 09.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК Елена за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Елена и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

Календар

Решения

  • № 90 / 05.11.2019

    относно: Определяне на трима членове на ОИК Елена за предаване на пликове с изборни книжа на ТЗ на ГД „ГРАО“ В.Търново

  • № 89 / 03.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. КОНСТАНТИН

  • № 88 / 03.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. МАЙСКО

всички решения